Ο εργασιακός σύμβουλος, σε συνεργασία με τον ωφελούμενο, θα προσδιορίσει τη δυσκολία, την ανίχνευση των παραγόντων που οδήγησαν σε αποκλεισμό του από την αγορά εργασίας και θα καταρτίσει ‘’Ατομικό Σχέδιο Δράσης’’ για την ομαλή και βιώσιμη ένταξη του στην κοινωνία, στην αγορά εργασίας ή και στην επιχειρηματικότητα.

Επιπρόσθετα, θα ενημερώσει και θα παραπέμψει τον ωφελούμενο για ευκαιρίες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας που τον αφορούν, θα τον βοηθήσει στην προετοιμασία του βιογραφικού του και θα τον προετοιμάσει για ενδεχόμενη συνέντευξη μέσω των μεθοδολογιών προσομοίωσης συνέντευξης. Μετά την τοποθέτηση στην θέση εργασίας, ο σύμβουλος θα είναι στη διάθεση του ωφελούμενου ώστε να επιλυθούν τυχόν ζητήματα συνεργασίας ή αποδοχής του και να διασφαλιστεί η διατήρηση της θέσης απασχόλησης.

Τέλος, θα δημιουργήσει και θα αξιοποιήσει δίκτυο επαφών και επικοινωνίας με τους εργοδότες της τοπικής οικονομίας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο