Η επενδυτική προτεραιότητα της Δράσης είναι η Ενεργητική ένταξη των ανέργων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και των νέων που χαρακτηρίζονται από μακροχρόνια αποχή από την αγορά εργασίας, με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστήριας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης.

Η δράση στοχεύει στην υποστήριξη ανέργων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων στο Δήμο Πετρούπολης, μέσω μηχανισμών πληροφόρησης, ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων, ενημέρωσης ευκαιριών κατάρτισης και προώθησης στην απασχόληση.

Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις ακόλουθες ενέργειες:

·        Ολοκληρωμένες Δράσεις Εξατομικευμένης Προσέγγισης ως προς την ενίσχυση της προσωπικότητας και, δι’ αυτής, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης του ωφελούμενου, συνδυαστικά με τη διάγνωση των αναγκών προ-επαγγελματικής συμβουλευτικής (επίλυση ψυχολογικών προβλημάτων και προσαρμογής που συνδέονται με την αγορά εργασίας, την ομαδικότητα, τους στόχους, τη διαχείριση χρόνου, το επάγγελμα κ.λπ.).

·        Εξατομικευμένη προσέγγιση ως προς τη διάγνωση και καταγραφή των αναγκών και των δυνατοτήτων των ανέργων που ανήκουν στις Ευπαθείς Ομάδες και των νέων

·        Συμβουλευτική προσομοίωση συνθηκών, εργαλείων και μεθόδων αναζήτησης εργασίας

·        Συμβουλευτική προσομοίωση προετοιμασίας βιογραφικού σημειώματος και συμπεριφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας συζήτησης ή/και συνέντευξης με δυνητικούς εργοδότες

·        Ενημέρωση για δυνατότητες εξειδίκευσης, εκπαίδευσης, μεταπτυχιακών σπουδών κ.λπ.

·        Αξιοποίηση δικτύου επαφών και επικοινωνίας με τους εργοδότες (πηγές αναζήτησης εργασίας)

 Στο Γραφείο Απασχόλησης θα παρέχονται υπηρεσίες επαγγελματικής συμβουλευτικής και προώθησης στην απασχόληση και στη διασύνδεση με επιχειρήσεις, καθώς και συνέργεια με οριζόντιες δράσης του ΑΣΔΑ για την επιχειρηματικότητα.

Συγκεκριμένα:

·        Να ενημερωθούν για τις διαθέσιμες θέσεις εργασίας, προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και τις δράσεις, τα προγράμματα και τις επιδοτήσεις του ΟΑΕΔ για την πρόσληψη ανέργων, κτλ. που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο Δήμο Πετρούπολης, αλλά και γενικά στα Δυτικά προάστια και το Νομό Αττικής

·        Να προσδιορίσουν ή να επαναπροσδιορίσουν τον επαγγελματικό τους στόχο στις περιπτώσεις που αυτός είναι ασαφής.

·        Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας

·        Να συντάξουν το βιογραφικό τους και την συνοδευτική επιστολή

·        Να συμμετέχουν στο ομάδες κατάρτισης

·        Να συνδεθούν με τοπικές επιχειρήσεις για κάλυψη κενών θέσεων εργασίας, ανάλογες με τα προσόντα τους.

Η δράση έρχεται να καλύψει το «κενό» προετοιμασίας των ευπαθών ομάδων, δεδομένου ότι οι μηχανισμοί της σύζευξης και προώθησης στην αγορά εργασίας, θεωρούν τη βιώσιμη επάνοδο των ευπαθών ομάδων στην απασχόληση δεδομένη. Επίσης, η Δράση εφαρμόζεται χωρίς τυπικά κριτήρια (κάρτα ανεργίας).

Με την παρούσα Δράση, ο Δήμος Πετρούπολης, σε μια εποχή κρίσης και αβεβαιότητας, που επηρεάζει κυρίως τη νέα γενιά, θέλοντας να συμβάλει στην προώθηση της απασχόλησης, θα παρέχει υπηρεσίες και εργαλεία προς τους ωφελούμενους.

Φορέας Χρηματοδότησης του Έργου είναι η Περιφέρεια Αττικής, η οποία στηρίζει χρηματοδοτικά τις ΟΧΕ/ ΒΑΑ που εντάσσονται χωρικά στην αρμοδιότητά της, μέσω του Ε.Π. «Αττική 2014 -2020» (περισσότερα για την ΟΧΕ/ΒΑΑ Δυτικής Αθήνας εδώ).

Μετάβαση στο περιεχόμενο