ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ:

«ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ» της πράξης «Διαδημοτικές Δράσεις και Εργαλεία για την Προώθηση των Ευπαθών Ομάδων και των Νέων στην Απασχόληση (Διαδημοτικό Κοινωνικό Δίκτυο ΣΥΜΠΡΑΤΤΩ)» με κωδικό ΟΠΣ 5063618 η οποία είναι ενταγμένη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020 και εμπίπτει στον Άξονα Προτεραιότητας 09

Για να δείτε την Πρόσκληση, πατήστε εδώ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Κάθε ενδιαφερόμενος/η, για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη, πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής είτε ηλεκτρονικά μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: sympratto@petroupoli.gov.gr, είτε δια ζώσης στο Γραφείο Προώθησης της Απασχόλησης, στη διεύθυνση Αθ. Διάκου 88Α & Αγ. Δημητρίου (Κέντρα Κοινότητας – Κοινωνικές Δομές),

με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

   • Αίτηση Συμμετοχής

   • Κάρτα Ανεργίας ή Υ.Δ. του αρθρ. 8 του Ν. 1599/86 (μόνο για την περίπτωση που δεν υπάρχει κάρτα ανεργίας)

   • Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

   • Βεβαιώσεις αντίστοιχων φορέων στην περίπτωση μέλους ευάλωτης ομάδας

   • Άδεια Διαμονής (στην περίπτωση πολιτών τρίτων χωρών)

Για να δείτε και να κατεβάσετε την Αίτηση, πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο