Ο ειδικός σύμβουλος θα αναλάβει να υποδεχτεί και να ταυτοποιήσει τους ωφελούμενους και θα παρέχει εξατομικευμένη προσέγγιση ως προς τη διάγνωση και καταγραφή των αναγκών και των δυνατοτήτων των ανέργων ωφελούμενων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

Εν συνεχεία θα σχεδιάσει ολοκληρωμένες δράσεις εξατομικευμένης προσέγγισης για την ενίσχυση της προσωπικότητας, τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κοινωνικής ένταξης του ωφελούμενου και της προ-επαγγελματικής συμβουλευτικής. Επίσης, θα ενημερώσει και θα παραπέμψει τους ωφελούμενους σχετικά με ευκαιρίες και δυνατότητες απασχόλησης και επιχειρηματικότητας με βάση το ατομικό τους προφίλ, ενώ παράλληλα θα προσομοιώσει τις συνθήκες, τα εργαλεία και τις μεθόδους αναζήτησης εργασίας.

Τέλος, θα εφαρμόσει ενέργειες διάχυσης του περιεχομένου και των αποτελεσμάτων των δράσεων και θα οργανώσει ενημερωτικές δράσεις στους τοπικούς και επαγγελματικούς εταίρους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο