Ο σύμβουλος Ομαδικότητας & βελτίωσης της αυτοεκτίμησης θα παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για την ατομική ενεργοποίηση, τη συμμετοχή σε ομάδες και την κοινωνικοποίηση των ανέργων, μέσω ομαδικών δημιουργικών, βιωματικών δραστηριοτήτων και παιγνίων.

Βασικός σκοπός του παρόντος πεδίου αποτελεί η σκιαγράφηση του επαγγελματικού προφίλ του ανέργου μέσα από μια διαδικασία διερεύνησης και κατανόησης του εαυτού του, των δεξιοτήτων, των ικανοτήτων, των ενδιαφερόντων, των πόρων και αλλά και των περιορισμών του.

Θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση εργαλείων και μεθοδολογιών διάγνωσης αναγκών, ενδυνάμωσης, προσομοίωσης συνθηκών αναζήτησης εργασίας, προετοιμασίας βιογραφικού σημειώματος και συμπεριφοράς στο πλαίσιο διαδικασίας συζήτησης ή/και συνέντευξης με δυνητικούς εργοδότες αλλά και με ομαδικές συνεδρίες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο